Tutkimus

Tutkimus

Abingdon Health
PCRD on nopea, helppo ja turvallinen väline monistetun DNA:n visualisointiin. Lue lisää: abingdonhealth.com
Biocolor
Testikittejä: apoptoosi, kollageeni, glykosaminoglykaani, elastiini Biocolor.co.uk
BioVision
Vasta-aineita, reagensseja ja kittejä seuraavissa ryhmissä: apoptoosi, soluprofileraatio, solutuho- ja stressi, soluviestintä, diabetes, metabolia, molekyylibiologia. biovision.com
CHMLAB
Laaja valikoima suodattimia, suodatinlaitteita ja erikoispapereita mm. kromatografiaan. chmlab.com/index.php
FortiusBio
FortiusBio on kehittänyt useita suodinpaperiperusteisia välineitä eri tyyppisten RNA- ja DNA-näytteiden helppoon keräykseen, kuljetukseen ja uuttamiseen. fortiusbio.com
LGC Biosearch Technologies
Stellaris® RNA FISH Probes, oligonukleotidejä, reagensseja molekyylien leimaukseen, DNA/RNA-synteesireagensseja. Biosearchtech.com
Reliatech
Sytokiinireagensseja ja kittejä. Tuoteluettelo (pdf) Reliatech
AbFrontier
ROS-vasta.aineita, neurotutkimus-vasta-aineita, solusignaalivasta-aineita AbFrontier.com
Biomat
Pinnoitettuja ELISA- ja soluviljelylevyjä. immunosurface.com/
BLIRT
Molekyylibiologisia tuotteita mm. nukleiinihappojen eristys ja PCR-reagensseja, sekä kittejä myös opetuskäyttöön. dnagdansk.com/en/
Creative Diagnostics
ELISA-testejä, vasta-aineita, antigeenejä ja hybridooma-solulinjoja creative-diagnostics.com
Incyto
Maljoja ja kalvoja solujen 3D kasvatukseen. incyto.com
LGC Genomics
Kitit ja laitteet DNA-ekstraktioon ja genotyypitykseen (KASP™). lgcgroup.com/
TOKU-E
Laaja valikoima antimikrobisia yhdisteitä joita käytetään mm. mikrobiologiassa, soluviljelyissä, kasvibiologiassa, virologiassa ja syöpätutkimuksessa. toku-e.com/
Addexbio
Biotinyloituja reagensseja, solulinjoja, molekyylikoettimia, reagensseja Addexbio.com
Biomed Diagnostics
Uniikkeja välineitä, joissa yhdistyvät bakteerinäytteidenotto, -kuljetus ja viljely. Biomeddiagnostics.com
Cell Biolabs
ELISA-kittejä seuraavissa ryhmissä: angiogeneesi, soluadheesio, - kontraktio, -invaasio, -migraatio, -transformaatio, fagosytoosi, soluviestintä, mikroRNA, solustressi, kantasolukarakterisointi, virusekspressio cellbiolabs.com
Cytoskeleton
Reagensseja ja kittejä solutukirankatutkimuksiin. cytoskeleton.com
Kamiya
Reagensseja ja kittejä seuraavissa ryhmissä: diabetes, DNA/ oksidatiivinen tuho, biomarkkerit, luututkimus, syöpä (MDR), kantasolututkimus (nanog). kamiyabiomedical.com
MedChemExpress
MedChemExpress (MCE) toimittaa tutkimus- ja biokemikaaleja, esim. referenssiyhdisteitä, inhibiittoreita, antagonisteja ja API-tuotteita laboratoriokäyttöön. Lue lisää: medchemexpress.com
USBiological
Erittäin laaja valikoima vasta-aineita ja biokemikaaleja. usbio.net
Bioatlas
DNA-värejä, polymeraaseja, PCR ja qPCR premix-reagensseja, nukleotidejä Bioatlas.com
Biotium
Leimattuja sekundäärivasta-aineita, streptavidiinikonjugaatteja.Nukleiinihappovärejä (GelRed, GelGreen), fluoresoivia värejä mm. solumembraaneille, entsyymisubstraatteja. Tuoteluettelo (pdf) biotium.com
Chemokine
Vasta-aineita sytokiineille, kemokiineil-le ja näiden reseptoreille, soluviestin-tämolekyyleille. chemokine.com
DB Biotech
Uniikkeja monospesifisiä vasta-aineita immunohistokemiaan, virtaussytometriaan ja WB- ja ELISA-sovellutuksiin. dbbiotech.com
KOMABIOTECH
Proteiinielektroforeesi, PCR-reagenssit, transfektio, nukleiinihappojen puhdistuskitit, Elisa-kiti sytokiineille ja immunoglobuliineille. komabiotech.com/a>
Nanoprobes
Nanokulta- ja yhdistelmäkonjugoituja vasta-aineita. nanoprobes.com